Zamówienia

 • Sklep internetowy filtryprywatyzujace.pl umożliwia Klientom:
  1. składanie zamówień dotyczących towarów dostępnych w ramach sklepu internetowego i zawierania umów kupna/sprzedaży towarów na odległość
  2. uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w sklepie internetowym filtryprywatyzujace.pl.
 • Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie filtryprywatyzujace.pl kierowane przez SYSTEMOWCY Elżbieta Kamińska do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.
 • Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę filtryprywatyzujace.pl. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.
 • Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu poprzez kontakt telefoniczny: +48 739 000 750, wiadomości wysyłane pod zamówieniem lub pocztą elektroniczną na adres mailowy podany w zakładce kontakt.
 • Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.
 • Za moment przyjęcia zamówienia uważa się przekazanie zamawiającemu informacji o nadaniu statusu "Potwierdzenie zamówienia".
 • Z przyczyn leżących po stronie przewoźnika maksymalna kwota pobrania (zapłaty gotówkowej) wynosi 5000 PLN. Sposób zapłaty różnicy zostanie ustalony indywidualnie z klientem.
 • Sklep filtryprywatyzujace.pl prowadzi także sprzedaż hurtową. Zamówienia w liczbie większej niż trzy sztuki podlegają negocjacji ceny pod warunkiem, że nie zostały dokonane na sklepie internetowym filtryprywatyzujace.pl.