Reklamacje i zwroty


REZYGNACJA Z ZAKUPIONEGO TOWARU LUB REKLAMACJA:

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży należy przesłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od daty otrzymania Towaru. Towar powinien zostać odesłany w ciągu 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Nie wymagamy podania przyczyny zwrotu. Prosimy, w miarę możliwości, o dołączenie oryginału lub kopii dowodu zakupu (paragonu lub faktury)

Nie przyjmujemy przesyłek zwrotnych na nasz koszt.

W przypadku zwrotu towaru, przelejemy na konto Klienta kwotę równą cenie towaru razem z kosztem wysyłki. Jeśli otrzymamy zwrot części zamówienia, przelejemy na konto Klienta kwotę równą cenie zwróconego towaru. W przypadku reklamacji, przelejemy na konto Klienta kwotę równą cenie towaru lub wymienimy towar na nowy.Wzór formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)Data: ……………………………………………………

Adresat:

Dane teleadresowe:

KONTAKT
Systemowcy Sp. z o.o.
ul. Popiełuszki 2 lok. 27, 01-501 Warszawa

Email: kontakt@filtryprywatyzujace.pl
Telefon: +48 739 000 079

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
Data odbioru Towaru:
Imię i nazwisko konsumenta:
Adres konsumenta:…………………………………

Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)