Informacje o firmie


Sklep internetowy działający pod adresem www.filtryprywatyzujace.pl prowadzony jest przez:

Systemowcy Sp. z o.o.
ul. Popiełuszki 2 lok. 27
01-501 Warszawa

e-mail: kontakt@filtryprywatyzujace.pl
Telefon: +48 739000079

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000510604, Nip: 5252588946, Regon: 147265180.